Επίκαιρη Νομοθεσία

Read More

Επίκαιρη Νομολογία

Read More

Παραπομπή ανά Θέμα

Read More

Ανεξάρτητες Αρχές και Οργανώσεις

Read More

Η ομάδα μας

 • Δημήτριος B. Βαραδίνης

  δικηγόρος Θεσ/νίκης, L.L.M στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του University of the West of England, Bristol, Υπ. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

  Read More
 • Ελένη A. Πασιά

  δικηγόρος Θεσ/νίκης, Msc στα Δικαιώματα του Ανθρώπου από κοινού: Πανεπιστήμιο της Padova, Πανεπιστήμιο Bochum, Πανεπιστήμιο Cà Foscari της Βενετίας και Πανεπιστήμιο Deusto

  Read More

Επιστημονικός Σύμβουλος

 • Ζωή Παπασιώπη-Πασιά

  Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, ομότιμη καθηγήτρια νομικής σχολής ΑΠΘ

  Read More